Belastingaangifte 2017 – wie vult jouw belastingaangifte in? – vraag het aan mijnonlinebelastingadviseur

Duizelt het al bij termen als ‘fiscaal partner’, ‘middeling’ en ‘box 1 of box 3’? Maak dan gebruik van een goede en betaalbare adviseur. Zeker als je bedenkt dat de Belastingdienst niet alles van je kan weten, ze zeggen het zelf in de reclame-uitingen.

‘Of je geld moet betalen of terugkrijgt, het invullen van de aangifte blijft een verplicht nummer dat niet voor iedereen even gemakkelijk is

Het uitbesteden van het invullen van de belastingaangifte klinkt aanlokkelijk. Maar aan wie doe je dat?

Zelf je belastingaangifte invullen

Wanneer kun je dit beter niet doen? Zijn er het afgelopen jaar enkele of veel bijzonderheden geweest, zoals dieet, regelmatig ziekenbezoek, vervoerskosten, giften, scholingsuitgaven, koop van een huis, verschillende banen, gedurende het jaar in de AOW gekomen, etc., dan heb je (waarschijnlijk) recht op aftrekposten. Stuur dan niet zondermeer het aangifteformulier in maar laat het nakijken/invullen door een professional.

Waarschijnlijk is het zelfs beter om gebruik te maken van een professional die kan zien wat de afgelopen 5 jaar is misgelopen en dat kan corrigeren. Iemand die - als dat noodzakelijk is - gebruik kan maken van middeling. Ook kan de professional kijken of de toeslagen goed staan en stonden.

Cazis fiscale hulp is een bedrijf dat dit doet namens gemeenten en voor mensen met schulden. Jaarlijks worden er door dit bedrijf duizenden fiscale screeningen afgenomen en zelfs bij mensen die in de bijstand zitten zijn de resultaten verrassend te noemen. Alles heeft te maken met ‘waarom zou je je druk maken over iets dat je niet weet?’

‘Mensen weten niet waar ze belastingtechnisch allemaal recht ophebben!’

Wij laten vrijwel allemaal geld liggen door geen gebruik van onze rechten te maken. Vaak is het dan ook - als er bijzonderheden het afgelopen jaar of de afgelopen 5 jaar zijn geweest - verstandig om de belastingaangifte te laten doen door een professional. De kosten daarvoor zijn snel terugverdiend. De zekerheid dat het goed in ingevuld is misschien nog wel belangrijker.

Zelf invullen belastingaangifte? Kun je doen als er in het afgelopen jaar of de afgelopen 5 jaar geen bijzonderheden zijn geweest. Echter voor zekerheid kies je een professional.

Bijvoorbeeld de Belastingdienst: dit is gratis

De gratis hulp bij aangifte door de Belastingdienst is vooral bedoeld voor ouderen en voor belastingplichtigen met een laag inkomen. De hulp wordt geboden door medewerkers van de fiscus en door speciaal daarvoor opgeleide studenten.

Je kunt op afspraak terecht bij een regiokantoor. Voor het maken van een afspraak bel je met de Belastingtelefoon: 0800-0543. Vergeet niet om je burgerservicenummer/ sofinummer bij de hand te houden.

De Belastingdienst is vaak slecht bereikbaar en je moet het treffen. Niet iedere student is even handig en sociaal van aard. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat men bij de Belastingdienst redelijk wat fouten maakt. En de Belastingdienst kijkt niet 5 jaar terug en kijkt ook de toeslagen niet na.

Ouderenbonden

De Algemene Nederlandse Bond Ouderen (ANBO), de Unie Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO) en de Protestants-Christelijke Ouderen Bond (PCOB) hebben speciaal getrainde vrijwilligers om te helpen bij de aangifte. De belastingservice is voor 65-plussers die lid zijn en een eenvoudige aangifte hebben en men bekijkt alleen de aangifte van het afgelopen jaar en doet niets met de toeslagen.

De vrijwilligers komen meestal bij de leden thuis. De kosten vallen mee: een kleine tegemoetkoming voor de gemaakte reis- en onkosten.

Vakbonden: (bijna) gratis voor leden

Ook de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) bieden door het hele land hulp bij het invullen van de aangifte door vrijwilligers.

De FNV biedt gratis hulp; lidmaatschap is voldoende. Het CNV vraagt een kleine vergoeding. Er zijn geen aanvullende eisen voor het inkomen, maar zelfstandigen kunnen hun aangifte niet door de vakbond laten verzorgen. Men bekijkt alleen de aangifte van het afgelopen jaar en doet niets met de toeslagen.

Betaalde adviseur

Kun je of wil je geen gebruikmaken van de voorgaande opties of is de aangifte complex? Dan is er de betaalde belastingadviseur. Je kunt gebruikmaken van mijnonlinebelastingadviseur. Dit kan overdag en in de avonduren. Op de site van mijnonlinebelastingadviseur staat alles aangegeven en wordt uitgelegd hoe het werkt. Je hoeft niet eens naar ze toe, het kan allemaal van computer naar computer en het is veilig.

De mensen van mijnonlinebelastingadviseur doen jaarlijks honderden belastingaangiften. Ze doen dat voor Cazis fiscale hulp, maar ook voor mijnonlinebelastingadviseur. Het bedrijf staat onder controle van de Belastingdienst.

Mijnonlinebelastingadviseur geeft garantie. Mocht het zijn dat er toch nog een verzoek komt van de Belastingdienst over de belastingaangifte dan kun je kosteloos contact opnemen met mijnonlinebelastingadviseur om aan het verzoek van de inspecteur te voldoen.

Veel succes met het invullen van de belastingaangifte. Kun je wel wat hulp gebruiken, maak nu een afspraak en doe de aangifte samen met een van onze consulenten. Het is niet duur en het gaat echt gemakkelijker dan je denkt. Kijk op mijnonlinebelastingadviseur.nl voor meer informatie.

‘Wat is er prettiger dan zeker te weten dat de belastingaangifte goed is gedaan!’
> meer artikelen <