Belastingaangifte 2017 – haal er alles uit – vraag het aan mijnonlinebelastingadviseur

Door de aangifte slim in te vullen, kun je belasting besparen - en er mag meer dan je misschien denkt. De belangrijkste aandachtspunten.

‘Oké ik begrijp het heel goed, wie maakt zich druk over zaken waarvan je niet weet dat je er recht op hebt?’

Doe toch maar wel aangifte (ook als het niet hoeft) 

Het heeft vaak zin om wél aangifte te doen. Het kan voordeel opleveren wanneer je aftrekposten hebt waarvan de Belastingdienst (nog) niet op de hoogte is. Denk aan giften aan goede doelen, de kerk of moskee of bepaalde zorgkosten. Vul daarom altijd het online aangifteformulier in (www.belastingdienst.nl) om te kijken of het doen van aangifte iets oplevert. Als je het formulier niet verstuurt doe je géén aangifte.

Bespaar een boete van € 369 

Aangifte doe je vóór 1 mei 2018, als je een uitnodiging hebt gehad. Doe je dit niet, dan krijg je tien dagen respijt. Daarna volgt een verzuimboete van ­minimaal € 369. Als je al weet dat 1 mei niet te halen is, vraag dan om ­uitstel. Doe je dit vóór 1 mei, dan krijg je uitstel tot 1 september 2018.

Uitstel aanvragen doe je via www.belastingdienst.nl of bellen met de Belastingdienst (0800-0543, ze vragen om je Burger Service Nummer). De Belastingdienst verleent standaard uitstel, tenzij je de afgelopen drie jaar meerdere keren niet op tijd aangifte hebt gedaan.

Vul de aangifte online in 

Als je een fiscaal partner hebt, kun je bij een online aangifte schuiven met aftrekposten. Vaak levert dit financieel voordeel op. Bijvoorbeeld de hypotheekrente of betaalde ­alimentatie. Je kunt uitgaven toedelen aan de ­partner bij wie het het gunstigst uitvalt.

Je kunt een online aangifte corrigeren (stel je bent iets vergeten) door iets te veranderen en de aangifte opnieuw te versturen. Dit kan tot zes weken na de datum die op de definitieve aanslag staat. Als je daarna nog iets wilt veranderen, kun je de ‘bezwaarcheck’ doen op www.belastingdienst.nl. Meestal kun je de aangifte online corrigeren, in sommige gevallen kan het alleen per brief. Dit volgt uit de opties die de Belastingdienst geeft.

Controleer de vooraf ingevulde gegevens 

De Belastingdienst vult een groot deel van de aangifte in, bankrekeningen, WOZ-waarde, salaris en pensioen. Controleer of de gegevens kloppen. Je blijft zelf aansprakelijk voor de aangifte, ook als de gegevens die de Belastingdienst ­heeft ingevuld niet juist zijn. ­

In de vooraf ingevulde aangifte ontbreken de ­gegevens die de Belastingdienst niet van je kan weten, zoals ­giften en aftrekbare zorgkosten. Het is daarom in je eigen belang de aangifte te controleren en aan te vullen.

Probeer de hoogste ouderenkorting te krijgen 

Wanneer je de AOW-leeftijd al had bereikt in het jaar waarover je aangifte doet, krijg je automatisch de ouderenkorting. Dit is een belastingverlaging. Afhankelijk van je inkomen is er een hoge en een lage ouderenkorting. Is je verzamelinkomen minder dan € 36.057, dan krijg je de hoge ouderenkorting van € 1.292.

Wie meer verdient, krijgt de lage ­ouderenkorting van € 71. Wie ­boven de inkomensgrens van € 36.057 zit, kan proberen aftrekposten aan de fiscaal partner toe te delen. Op die manier kan je verzamelinkomen net onder de grens uitkomen en krijg je de ­ouderenkorting van € 1.292. Het verzamelinkomen bestaat uit het inkomen in Box 1, Box 2 en Box 3 minus aftrekposten.

Schuif met aftrekposten en inkomsten 

De onderstaande posten mag je toedelen aan jezelf of aan je fiscaal partner. Door dit handig te doen, kun je vaak belasting besparen.

 • Hypotheekrente
 • Betaalde partneralimentatie
 • Zorgkosten
 • Giften
 • Studiekosten
 • Vermogen in Box 3
 • Uitgaven monumentenwoning

Wel betalen, niet betalen

Je hoeft alleen belasting te betalen als het verschuldigde bedrag hoger is dan € 45. Schuif met aftrekposten en probeer onder de € 45 uit te komen.

Schuiven met aftrekposten en inkomsten kan gevolgen hebben voor heffings­kortingen en toeslagen. Controleer dit voordat je de aangifte verstuurd. Dit kunt je doen op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

Kijk extra goed naar aftrekposten als een van beiden AOW heeft

Aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrente) worden ­afgetrokken door de partner met het hoogste inkomen, omdat deze het hoogste ­belastingtarief betaalt. Maar… deze gouden regel is niet altijd de beste keuze. Als een van beide partners de AOW-leeftijd al heeft bereikt en de ander nog niet, kan het voordeliger zijn af te wijken. De belasting­tarieven voor AOW’ers zijn namelijk tot een inkomen van € 33.791 lager dan voor anderen. Zoek uit wat het voordeligst is.

Inkomsten uit vakantieverhuur

Wanneer je het eigen huis tijdelijk hebt verhuurd, zijn de inkomsten belast. Je betaalt inkomstenbelas­ting over 70% van de huurinkomsten, minus de kosten voor de schoonmaak.

Als je een vakantiehuis hebt en verhuurt, zijn de inkomsten onbelast. Een tweede huis valt in Box 3 (waarin spaargeld en ­beleggingen zitten).

Aftrekkosten hypotheek

Bijvoorbeeld:

 • Hypotheekrente voor hoger dan het eigenwoning­forfait
 • Boeterente voor oversluiten hypo­theek
 • Advies- en afsluitkosten van de bank of hypotheekadviseur
 • Kosten van een NHG-garantie
 • Notariskosten voor de hypotheekakte
 • Taxatiekosten voor de hypotheek

Trek schulden af spaargeld

Alle schulden (behalve hypotheek­schuld) vallen in Box 3. Je mag deze schulden ­aftrekken van je spaargeld en ander vermogen in Box 3. ­Hierdoor betaal je minder vermogens­rendementsheffing. Er geldt een aftrekdrempel van € 3.000 (schulden hierboven zijn aftrekbaar).

Onder schulden vallen het roodstaan op je betaalrekening, een creditcardschuld of een hypotheek waarvan je de rente niet kunt aftrekken. Privéschuld bij een (web)winkel of een privé­schuld bij een familielid kun je van je vermogen in Box 3 aftrekken.

Giften aan goede doelen

Een gift voor een goed doel is aftrekbaar als het goede doel geregistreerd staat als ANBI-status. Kijk dit na op www.belastingdienst.nl. Giften zijn bovendien alleen aftrekbaar als je donaties in dat jaar in totaal ­uitkomen boven de 1 procent van je drempel­ inkomen, met een ­minimum van € 60 en een maximum van 10% van het drempel inkomen. Het drempel inkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in Box 1, 2 en 3 zonder je ­persoonsgebonden aftrek.

Als je een ­fiscaal partner hebt, gaat het om het gezamen­lijke drempel inkomen. Kijk dit na in het aangifte­programma van de Belastingdienst.

Giften aan culturele doelen zijn voor 125% aftrekbaar. Als je € 100 doneert aan een cultureel doel, wordt je ­belastbare inkomen verlaagd met € 125.

De aftrekdrempel van 1 procent van je drempelinkomen geldt niet voor een ­periodieke gift. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar. Als je een periodieke gift moet je vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met het doel waaraan je gaat doneren. Veel goede doelen hebben op hun website een formulier waarmee je de periodieke gift kunt vastleggen. Op de website van de Belastingdienst staat zo’n formulier.

Als je de overeenkomst hebt ondertekend en teruggestuurd, ben je verplicht om ook inderdaad elk jaar te doneren. Je hoeft niet bang te zijn dat je je erfgenamen ­opzadelt met zo’n periodieke gift, want de giften mogen worden stopgezet.

Zijn zorgkosten aftrekbaar

Sommige zorgkosten zijn aftrekbaar. Een belangrijke voorwaarde is dat de kosten niet door je zorgverzekeraar worden vergoed. Verder moeten de kosten op een lijst staan van aftrekbare zorgkosten van de Belasting­dienst. Deze lijst wordt geregeld aangepast (de afgelopen jaren zijn ­verschillende aftrekposten van de lijst verdwenen). Ook geldt er een drempel. Pas als je méér hebt uitgegeven, kun je zorgkosten aftrekken. Voor de aftrek van zorgkosten gelden onderstaande tabellen.

Achteraf vragen om minder belasting

Je bent het niet eens met de aanslag of je bent aftrekposten vergeten op te voeren, dan kun je de Belastingdienst schriftelijk ­verzoeken de aanslag ambtshalve te verminderen. Je kunt tot vijf jaar na het jaar waar de aangifte over gaat een ­verzoek indienen. Dit heet een ‘ambtshalve ­vermindering’.

Is je drempel inkomen minder dan € 34.130 per huishouden? Dan mag je sommige aftrekbare zorgkosten verhogen met 40% als je op 1 januari 2017 nog niet de AOW-leeftijd had bereikt, en met 113% als je toen al wel AOW kreeg. Onder de kosten die je mag verhogen, vallen onder meer medicijnen die je verzekeraar niet vergoedt.

De berekeningen in de tabellen lijken ingewikkeld, maar als je online aangifte doet kun je op het vraagteken klikken om te lezen wat de verschillende onderdelen inhouden.

Veel succes met het invullen van de belastingaangifte. Kun je wel wat hulp gebruiken, maak nu een afspraak en doe de aangifte samen met een van onze consulenten. Het is niet duur en het gaat echt gemakkelijker dan je denkt. Kijk op mijnonlinebelastingadviseur.nl voor meer informatie.

‘Wat is er prettiger dan zeker te weten dat de belastingaangifte goed is gedaan!’
> meer artikelen <