3

Bezwaar maken tegen een hoge voorlopige aanslag? – vraag het aan mijnonlinebelastingadviseur

Veel mensen hebben een voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. Daarin staan vaak de gegevens uit de voorlopige aangifte van vorig jaar. Geen enkel probleem als er geen is veranderingen hebben plaatsgevonden. Is dat wel het geval dan kan de voorlopige aanslag te hoog, soms veel te hoog uitvallen.

‘De voorlopige aanslag is een inschatting die gebaseerd is op de huidige situatie, uitgaande van de situatie van 2017’

De Belastingdienst weet veel van je maar niet alles. De gegevens die de Belastingdienst in het aangifteformulier heeft geplaatst moet je altijd goed nakijken en aanvullen daar waar nodig. Vergeet ook niet om gebruik te maken van de aftrekposten waar je recht op hebt.

Tegen een voorlopige aanslag kan men geen bezwaar aantekenen. Wachten totdat je de aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend hoeft echter niet. Je situatie is veranderd, de aanslag klopt niet.

Onderneem de volgende actie 

Log in op de site van de Belastingdienst. Ga naar Mijn Belastingdienst met je DigiD en ga de gegevens invoeren over het belastingjaar 2018: ‘Niet met ons eens?’ Je kunt daar een bezwaarcheck doen. En een ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2018’.

Bestudeer het formulier goed en vul het in waar nodig, onderteken het met je DigiD en stuur het in. Soms duurt het langer, maar de Belastingdienst garandeert dat je in elk geval binnen acht weken een reactie krijgt. Als in de tussentijd de betaaltermijn is ingegaan, geldt het volgende. Totdat je bericht krijgt over het nieuwe bedrag van je voorlopige aanslag, blijf je het oude bedrag betalen (of terugkrijgen).

N.B. Mocht je de voorlopige aanslag niet online kunnen wijzigen, dan kun je het papieren formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ bestellen. Dit is alleen mogelijk voor particulieren.

Andere aanslagen: wel bezwaar mogelijk

Ben je het niet eens met een definitieve aanslag of navorderingsaanslag die je hebt ontvangen? Of je bent het niet eens met een boete die je volgens de aanslag moet betalen? Tegen deze aanslagen en beslissingen kun je bezwaar maken.

Hoe maakt u bezwaar?

Wil je bezwaar maken? Meestal doet je dit door je aangifte te corrigeren en opnieuw te versturen. In een aantal situaties kun je alleen bezwaar maken met een bezwaarformulier of een door jezelf geschreven brief. Ben je te laat met bezwaar maken? Dan kun je de Belastingdienst vragen het bedrag van de aanslag te verlagen. Dit heet een verzoek om ambtshalve vermindering.

Doe de Bezwaarcheck

Als je het niet eens bent met een aanslag, neem dan eerst een Bezwaarcheck. Hiermee zie je of bezwaar maken de beste oplossing is.

Hebt u maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kunt u ervoor kiezen om het hele jaar fiscale partners te zijn. Kijk steeds goed wat het meest voordelig voor u is.

Veel succes met het invullen van de belastingaangifte. Kun je wel wat hulp gebruiken, maak nu een afspraak en doe de aangifte samen met een van onze consulenten. Het is niet duur en het gaat echt gemakkelijker dan je denkt. Kijk op mijnonlinebelastingadviseur.nl voor meer informatie.

‘Wat is er prettiger dan zeker te weten dat de belastingaangifte goed is gedaan!’
> meer artikelen <