1

Belasting terugvragen – doe het samen met mijnonlinebelastingadviseur

Je belastingaangifte invullen is niet moeilijk. De Belastingdienst stuurt je de aangifte met daarop ingevuld hetgeen bij de Belastingdienst bekend is (inkomen genoten uit arbeid, spaargeld, etc.). Het enige dat je moet doen is akkoord gaan. Echter wat de Belastingdienst niet weet zijn bijzonderheden, meerdere banen, extra uitgaven voor zorg, giften, scholing, alimentatieregelingen, wel of geen fiscaalpartner, etc. Op deze punten laten mensen veel geld liggen.

‘Oké ik begrijp het heel goed, wie maakt zich druk over zaken waarvan je niet weet dat je er recht op hebt?’

Jaarlijks laten we in Nederland veel belastinggeld liggen. Standaard komen kranten, tijdschriften en sites met de volgende tips als ze over belasting praten.

Tip 1 — Druk niet klakkeloos op OK 

De Belastingdienst wekt de indruk dat alle gegevens al voor je zijn ingevuld. ‘Druk maar op OK en dan ben je klaar’, dat lijkt de gedachte. Maar veel mensen laten op die manier veel aftrekposten of fiscale voordeeltjes lopen. Van 60 procent van onze gebruikers krijgen we te horen dat ze door onze hulp meer besparen dan het bedrag dat wij in rekening brengen. 

Tip 2 — Verdeel je belasting met je fiscale partner

Doe je samen aangifte, dan mogen bepaalde aftrekposten worden verdeeld. Fiscaal partner ben je als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, maar ook als je samen kinderen hebt of een koophuis deelt. Bepaalde inkomsten en aftrekposten mogen fiscaal partners onderling verdelen. Daarbij gaat het om hypotheekrenteaftrek, aftrekposten zoals zorgkosten en giften en vermogen. 

Weet wel wat je doet: leg de aftrekpost niet automatisch bij degene met het hoogste inkomen. Gek genoeg is het soms juist handiger om deze post bij de partner met het lagere inkomen te leggen. Die kan hierdoor bijvoorbeeld voor een heffingskorting in aanmerking komen. Dat voelt onlogisch, want je krijgt misschien minder hypotheekrenteaftrek, maar vanwege die heffingskorting kan het onder de streep toch aantrekkelijker zijn. Ook loont het de moeite om de aanslaggrens te benutten: betaal je minder dan 45 euro belasting, dan wordt die 45 euro zelfs helemaal kwijtgescholden.

Tip 3 — Zoek de gulden middenweg: ‘middeling’

Voor mensen die de afgelopen 3 jaren bijvoorbeeld een wisselend inkomen hebben gehad, kan middeling ervoor zorgen dat je geld terug kan krijgen. Dit kan interessant zijn voor starters op de arbeidsmarkt, mensen die met pensioen zijn gegaan of mensen die tijdelijk geen of minder inkomen hebben gehad. Maar ook mensen die een periode lang dubbele woonlasten hebben gehad, ook zij komen hiervoor regelmatig in aanmerking.

Bij middeling kijk je of je minder belasting had betaald indien je over de afgelopen 3 jaar wél een gelijkmatig inkomen zou hebben gehad. Als dat het geval is, dan kan je (onder bepaalde voorwaarden) het verschil tussen de werkelijk betaalde belasting en de belasting over het gemiddelde inkomen terugkrijgen. Let op dat je dit zelf schriftelijk moet aanvragen.

Tip 4 — Vergeet niet je hypotheekkosten af te trekken

Het komt geregeld voor dat mensen een hypotheek oversluiten in verband met de lage hypotheekrente. Let op dat je niet vergeet alle kosten daarvan in je aftrek onder te brengen: advieskosten, notariskosten, boeterente, kosten kadaster, afsluitprovisie. Hierover bestaat veel onwetendheid, omdat mensen dit in hun leven niet zo vaak tegenkomen.

Tip 5 — Check je toeslagen

Je inkomen is er niet alleen voor je inkomstenbelasting, maar ook voor al je toeslagen. Het vergeten of niet beoordelen van je aftrekposten kan ook betekenen dat je minder of geen toeslag (meer) krijgt, zoals huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Onlangs hebben we iemand begeleid bij zijn aangifte die vergeten was zijn ziektekosten goed in te vullen. Dankzij onze assistentie kwamen we net onder de grens voor de zorgtoeslag, en dat levert deze man honderden euro’s per jaar op. 

Als Cazis Fiscale Hulp (de moedermaatschappij van mijnonlinebelastingadviseur), voor mensen met schulden en mensen in de schuldhulp, doen we ongeveer 10.000 fiscale screeningen op jaarbasis. We kijken naar de inkomstenbelasting van de afgelopen vijf jaar en we bekijken de toeslagen van het huidige jaar en die van vorig jaar (dat mag tot 1 september van het huidige jaar). Al jaren achter elkaar vragen we voor de klanten, met de 10.000 fiscale screeningen die we doen, meer dan 5 miljoen euro terug aan de Belastingdienst.

Met regelmaat doen we voor gemeenten pilotdagen met steeds 20 klanten, het aantal correcties op aanslagen inkomstenbelasting en het aantal aanpassingen in de toeslagen (zelfs veel niet aangevraagde toeslagen) is nog steeds erg groot. Veel, heel veel mensen vragen niet terug waar ze recht op hebben.

Wat zijn zoal de aftrekposten voor 2017 om rekening mee te houden

Maak een staat van de zorgkosten, kilometers om bij het ziekenhuis te komen (ook al is het bezoek aan uw partner), aanpassingen die noodzakelijk zijn en niet vergoed worden door de WMO. Voor veel van deze posten is een verklaring van de huisarts of specialist noodzakelijk.

Maak een lijst van giften aan goede doelen. Let op alleen giften die aantoonbaar zijn via een bankafschrift en aan instellingen met een Anbi-status komen hiervoor in aanmerking. Dat zijn vaak ook de giften aan de kerk of de moskee.

Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor een opleiding waarmee je de vakkennis voor je huidige beroep op peil houdt of voor een opleiding voor een nieuw beroep.

Partneralimentatie is een aftrekpost voor degene die betaalt. Degene die de alimentatie krijgt, betaalt er juist belasting over in box 1. Alimentatie aan iemand met wie je ongehuwd samenwoonde kan aftrekbaar zijn, mits deze de door de rechter vastgestelde 'Tremanormen' niet overschrijdt.

Als je een gehandicapt kind hebt dat in een inrichting wordt verpleegd en ouder is dan 21 jaar, mag je meestal kosten aftrekken voor het in huis hebben van je kind in de weekenden en vakanties. Dat geldt ook voor ernstig gehandicapte broers of zussen en een ernstig gehandicapte persoon van wie je tot mentor bent benoemd door de kantonrechter. Of voor een onder curatele gestelde gehandicapte persoon, voor zover je als curator zijn persoonlijke belangen behartigt.

Doe als je een fiscale partner hebt altijd samen aangifte in hetzelfde aangifteprogramma. Alleen dan kun je in het verdeelscherm van de aangifte goed uitproberen bij welke verdeling van de aftrekposten je samen het minste belasting betaalt.

Soms is het voordelig kosten voor volgend jaar alvast vooruit te betalen. Dat geldt in sterke mate voor aftrekbare kosten. Als je volgend jaar een lager inkomen hebt en/of de AOW-leeftijd bereikt kun je de kosten in 2017 vaak aftrekken tegen een hoger belastingtarief.

Kosten vooruitbetalen in 2017 zorgt er ook voor dat je vermogen op 1 januari 2018 lager is. Dit scheelt belasting in box 3 als je (anders) boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. Dit voordeel geldt natuurlijk voor alle kosten die je vooruitbetaalt, en niet alleen voor de aftrekbare kosten.

Zorg ervoor dat je met het spaargeld niet boven de vermogensgrens uitkomt. Boven de vermogensgrens, ook al zijn het maar een paar euro’s, kan betekenen dat je geen of minder huur- en zorgtoeslag krijgt.

 Ook de eigen Wlz-bijdrage bij opname in een verpleeghuis is afhankelijk van je vermogen. Het gaat steeds om je vermogen op 1 januari, bijvoorbeeld van 2018. Je hebt dus nog tot het einde van het jaar om je vermogen te verlagen. Dit kun je doen door te schenken, kosten uit 2018 vooruit te betalen, je aftrekposten te verhogen of met eigen geld de eigenwoningschuld af te lossen (daar kan wel een vermindering van de hypotheekrenteaftrek tegenover staan).

Je kunt er fiscaal voordeel bij hebben om kleine schulden, zoals creditcardschulden, voor het eind van het jaar af te lossen als je daar genoeg geld voor hebt. Voordat je je schulden in mindering kunt brengen op je box-3-vermogen moet je eerst de drempel toepassen. Dat betekent dat je schulden pas kunt opvoeren als ze meer bedragen dan € 3000 (of € 6000 bij partners). Bovendien mag je de rente niet aftrekken als het geen eigen woning of ondernemingsschuld is. Aflossen loont in dat geval - nog afgezien van de vaak aanzienlijke rentebesparing.

Algemeen

Denk wel dat er wel algemene raadgevingen zijn, maar dat die per persoon of per gezin verschillen. Wat goed is voor het ene gezin, kan totaal niet van toepassing zijn op een ander gezin. En eerlijk duurt het langst, fouten in belastingaangifte of te veel aangevraagde toeslagen worden vrijwel altijd weer rechtgezet met alle gevolgen van dien.

Veel succes met het invullen van de belastingaangifte. Kun je wel wat hulp gebruiken, maak nu een afspraak en doe de aangifte samen met een van onze consulenten. Het is niet duur en het gaat echt gemakkelijker dan je denkt. Kijk op mijnonlinebelastingadviseur.nl voor meer informatie.

‘Wat is er prettiger dan zeker te weten dat de belastingaangifte goed is gedaan!’
> meer artikelen <